L1MBO TOP 10 CAFÉ MIT HENK HOVER


20.00, 21.00: Grenswerk CaféD'n allerierste Nach van ’t Limburgse Leed woort georganiseerd in september 2000. Persies in dezelfde maond gebeurde d'r nog waat bezónders op dialekmeziekgebied: d'r woort gestart mit de L1mbo Top 10 van L1. Dees hitlies is uitgegreujd tot ein fenomeen. Hoewaal de L1mbo Top 10 wuurt samegesteld op basis van de eigenzinnige meining van tieën meziekkinners oet de ganse pervins en d'r gen stream- of verkoupciefers aan ten gróndslaag ligge guuef de lies al twintig (!) jaargeng 'n good beeld van de óntwikkelinge in de Limburgse meziek.

Zaes se L1mbo Top 10, dan zaes se Henk Hover. Hae presenteert de hitlies neet allein al twieë decennia, maar stelt die lies ouk al daen tied al same. Um die raeje hebbe weej Henk bereid gevónde um nao de Nach te kómme um same ós jubilea te viere. Henk Hover kump neet allein: d'r is ein muzikale beejpraoter beej en Henk duit ein beroep op Finbar van der Veen, dae as archivaris en feite-en triviaverzamelaer alle ins en outs van de L1mbo Top 10 bijhelt. Henk neemp 't publiek in twieë sets van pakwaeg drie keteer met naeve anekdotes en feite oet twintig jaor Limburgse meziekgeschiedenis. Inkele muzikale gaste zulle de verhaole mit live-optraejes verlaevendige. 't L1mbo Top 10 Café wuurt opgenaome en op 28 september oetgezónde in 't L1 radioprogram Plat-eweg .